برنامه سیاهپوشان

۲

 

به گزارش خبرگزاری کانون برنامه سیاهپوشان برگزار گردید

در این برنامه تمامی حسینیه ها و مسجد محله به مناسبت ماه محرم الحرام توسط جوانان و نوجوانان محله سیاهپوش می شوند و برای عزاداری آماده میشوند