برگزاری جلسه برنامه های ماه محرم

۱

به گزارش خبرگزاری کانون یک هفته به ماه عزاداری اباعبدالله الحسین ، جلسه ای به درخواست نوجوانان کانون برگزار شد.
این جلسه ابتدا با قرائت قرآن شروع شد و بعد از آن مدیریت کانون جناب آقای فدویان برنامه های سال را یاداوری کرد و توسط اعضاء مورد نقد و بررسی قرار گرفت .
و در ادامه نوجوانان کانون برنامه های امسال را ارائه کردند و بعد از بررسی توسط اعضاء ، برنامه های عزاداری امسال ریخته شد.
ودر پایان جناب آقای فدویان ضمن تقدیر و تشکر از همه اعضاء از همگی خواستند که در اجرای تمامی این برنامه ها کوشا باشند.